Nájdite svoj domov

Zobraziť všetky nehnuteľnosti
Akú hodnotu má Váš dom, byt, či iná nehnuteľnosť? Pri určovaní trhovej ceny nehnuteľnosti zohrávajú úlohu mnohé faktory, ako napríklad aktuálne trhové podmienky, stav nehnuteľnosti či lokalita. Je to cena, za ktorú by bolo reálne možné v danom čase nehnuteľnosť predať alebo kúpiť.

Ak potrebujete vedieť aká je aktuálna trhová cena nehnuteľnosti, či už pre účely dedičského konania, rozdelenia vlastníctva alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, kontaktujte nás. Po starostlivom zvážení a analýze všetkých faktorov stanovíme trhovú cenu nehnuteľnosti, pričom kladieme dôraz najmä na objektívnosť.