Nájdite svoj domov

Zobraziť všetky nehnuteľnosti
Nájomca neplatí iba za prenajaté priestory. Nájomné automaticky zahŕňa aj skutočnosť, že s nehnuteľnosťou ako aj s poskytnutým vybavením nemá nájomca žiadne starosti.

 Na opačnej strane dohody sa nachádza prenajímateľ, ktorý očakáva, že nájomné bude hradené v plnej výške a včas a taktiež to, že sa nájomca bude správať v súlade s dobrými mravmi.

Ak sa chystáte svoju nehnuteľnosť prenajať, alebo si práve hľadáte vhodnú nehnuteľnosť na prenájom, je vždy bezpečnejšie a rýchlejšie obrátiť sa na skúseného realitného makléra. Dobrá komunikácia a kvalitná nájomná zmluva vypracovaná právnikmi, ktorí sa špecializujú na nehnuteľnosti je základ.

Naša realitná kancelária Vám v súvislosti s prenájmom poskytne tieto služby:

  • Vyhľadávanie nájomcu / vyhľadávanie vhodnej nehnuteľnosti na prenájom
  • Vyhotovenie nájomných zmlúv
  • Vyhotovenie dodatku k nájomným zmluvám

  • Odovzdanie nehnuteľnosti (vrátane spísania preberacieho protokolu)
  • Vyhľadávanie nového nájomcu ešte PRED ukončením predošlého nájomného vzťahu
  • Správa prenajatej nehnuteľnosti - prenajmite cez nás a už si iba kontrolujte účet, o všetko ostatné sa postaráme